Polish (Poland)English (United Kingdom)
PDF Drukuj Email
Spis treści
Regulamin
Wokalne zajęcia warsztatowe
Zajęcia warsztatowe dla zespołów
Wszystkie strony
Regulamin Międzynarodowego Festiwalu Piosenki "Carpathia Festival" Rzeszów 2008

 • Termin Festiwalu:
  20 - 25 maja 2008 r.
 • Organizatorzy:
  Urząd Miasta Rzeszowa
  Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie przy Podkarpackim Związku Piłsudczyków
  Teatr "Maska" w Rzeszowie
 • Cele Festiwalu:
  • Festiwal ma charakter promujący osobowości wokalne, utalentowaną artystycznie młodzież, pomoc w podnoszeniu kwalifikacji artystycznych i warsztatowych wokalistów,
  • konfrontację i aktywizację międzynarodowych środowisk twórczych i edukacyjnych,
  • promowanie Rzeszowa jako dynamicznie rozwijającego się miasta wspierającego rozwój muzyczny młodzieży
REGULAMINRegulamin dotyczy corocznego konkursu na osobowość wokalną, organizowanego w ramach Carpathia Festival. Zadaniem konkursu jest wyłonienie najciekawszej osobowości wokalnej. O kryteriach decydują Jurorzy na wspólnym posiedzeniu, przed prezentacją pierwszego wykonawcy. Równolegle z konkursem na osobowość wokalną, będzie toczył się konkurs na najciekawszą kompozycje, która będzie nagrodzona.

 1. Do Festiwalu mogą zgłosić się uczestnicy w wieku 16-35 lat z całego świata; soliści duety i tercety śpiewający przy akompaniamencie własnego zespołu. Uczestnikom festiwalu (solistom, duetom i tercetom) nie posiadającym własnego zespołu akompaniującego podczas zajęć warsztatowych, prób, przesłuchań i Koncertu Galowego akompaniować będzie orkiestra festiwalowa pod dyrekcją Zbigniewa Jakubka.
 2. Uczestnicy przygotowują do prezentacji festiwalowej dwie piosenki. Jedna obowiązkowo autorska, druga autorska lub popularna.
 3. Za piosenkę autorską organizatorzy festiwalu rozumieją kompozycje dotąd niepublikowaną komercyjnie, napisaną przez samego wykonawcę lub specjalnie dla niego.
 4. Jedna z dwóch piosenek musi być wykonana w języku narodowym wykonawcy.
 5. Uczestnicy przesyłają piosenki nagrane na nośniku CD wraz z zapisem nutowym oraz tekstem. Jakość nagrań musi umożliwić prezentację utworów i wykonawców w plebiscycie sms-owym na antenie Polskiego Radia Rzeszów. Kartę zgłoszeniową wypełnioną drukiem. Kartę zgłoszeniową OBOWIĄZKOWO NALEŻY WYSŁAĆ RÓWNIEŻ DROGĄ EMAILOWĄ na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Jeśli utwory są komponowane specjalnie na Carpathia Festival, automatycznie biorą udział w konkursie na najlepszą kompozycję. Jednocześnie do dnia otwarcia festiwalu nie mogą być prezentowane w mediach. Prawo do wyłączności na prezentowane kompozycję posiadać będzie Polskie Radio Rzeszów do momentu zakończenia festiwalu.
 6. Zgłaszane kompozycje konkursowe, podlegać będą ocenie Jury w kolejnych etapach prac. Pod ocenę końcowa będą brane tylko kompozycje wykonywane przez wokalistów w finale festiwalu. Tym samym eliminuje to pozostałe kompozycje z konkursu. Tak więc w finale kompozycja pozostaje w nierozerwalnym związku z prezentującym ją artystą - wykonawcą.
 7. Jury zastrzega sobie prawo dopuszczenia do konkursu wykonawców prezentujących muzykę z pogranicza piosenki poetyckiej, w przypadku gdy wykonawca objawi się jako osobowość, która powinna być zaprezentowana i wspierana.
 8. W przypadku wątpliwości dotyczących kompozycji, Jury przysługuje prawo decyzji co do jej akceptacji, bądź też nie.
 9. Brak zapisu nutowego i tekstu dyskwalifikuje uczestnika.
 10. Do festiwalu nie mogą zgłaszać się zdobywcy Grand Prix z poprzednich edycji festiwalu.
 11. Kwalifikacji do udziału w Festiwalu na podstawie nadesłanych płyt z dwoma utworami dokona Komisja Artystyczna w składzie:

  • Elżbieta Zapendowska - przewodnicząca
  • Zygmunt Kukla
  • Jerzy Dynia
  • Attila Weinberger
  • Zbigniew Jakubek

   Żaden z członków Komisji Kwalifikacyjnej nie będzie znał imienia, nazwiska ani instytucji którą reprezentować będzie przesłuchiwana osoba. Wykonawcy oznaczeni będą specjalnymi kodami. O kwalifikacji zadecydują punkty od 0 do 20.
 12. Drogą pocztową oraz na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. uczestnik zobowiązany jest do przesłania na potrzeby drukowanych wydawnictw festiwalowych dwóch fotografii i życiorysu wraz z dorobkiem artystycznym (w języku narodowym).
 13. Brak życiorysu oraz fotografii dyskwalifikuje uczestnika.
 14. Uczestnicy festiwalu wraz opiekunami pokrywają koszty noclegów w hotelu Regionalnego Centrum Szkolenia Administracji, ul. Piłsudskiego 38, Rzeszów w kwocie 52,00 zł. wraz ze śniadaniem (organizatorzy nie zapewniają również obiadów oraz kolacji)
 15. Uczestnicy nie wnoszą żadnych opłat akredytacyjnych za udział w festiwalu i w warsztatach.
 16. Dojazd i ubezpieczenie uczestników Festiwalu pokrywają instytucje delegujące lub sami uczestnicy. Każdy niepełnoletni uczestnik powinien obowiązkowo przybywać pod opieką dorosłego opiekuna.
 17. Jury wytypuje i przyzna następujące nagrody:

  • Grand Prix dla najlepszego wokalisty - 5.000 PLN oraz wydanie promocyjnej płyty (w kwocie do 20.000 zł)
  • Nagroda za najlepszą kompozycję - 2.000 PLN
  • Za zdobycie I, II i III miejsca oraz za wyróżnienia zostanie rozdzielone 16.000 PLN
  • Nagrody Dyrektora Festiwalu - 1.500 PLN
  • Zaproszenie do udziału w bezpłatnych warsztatach wokalnych "Carpathia Festival Vocal Workshop", prowadzonych przez Elżbietę Zapendowską w Rzeszowie oraz nagrania pofestiwalowej płyty promocyjnej, które odbędą się w styczniu 2009 roku.
  • Inne nagrody (nagrody sponsorów imprezy, radiowe i telewizyjne).

   Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród

   Każdy z finalistów otrzyma tabelę ze średnią punktacją z kwalifikacji oraz protokół z przesłuchań finałowych pocztą, po zakończeniu "Carpathia Festival" Rzeszów 2008.
 18. Ostateczny skład jury konkursu finałowego zostanie podany do dnia 14 marca 2008 r.
 19. Uczestnicy zgadzają się powierzyć organizatorowi prawo do nieodpłatnego wykorzystania rejestracji Festiwalu i nadesłanych nagrań do promocji Festiwalu. Zgłaszane materiały nie podlegają zwrotowi.
 20. Osoby oraz instytucje zainteresowane Festiwalem (dotyczy to również zajęć warsztatowych) przesyłają wypełnioną kartę zgłoszenia, płytę CD z proponowanymi piosenkami oraz z tekstami i nutami do dnia 31 stycznia 2008 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

  Teatr "Maska" w Rzeszowie
  35-064 Rzeszów
  ul. Mickiewicza 13
  z dopiskiem:
  Carpathia Festival - Rzeszów 2008.

  Na adres e - mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 31 stycznia 2008 r. należy obowiązkowo przesłać: wypełnione karty zgłoszenia, dwie fotografie i życiorys wraz z dorobkiem artystycznym (w języku narodowym)

 21. Osoby zakwalifikowane otrzymują potwierdzenie udziału na piśmie do dnia 14 marca 2008 roku. Program Festiwalu i zajęć warsztatowych zostanie przesłany w terminie do dnia 18 kwietnia 2008 r.

   W sprawach mogących budzić spory na tle tego regulaminu ostateczna interpretacja należy do organizatorów Festiwalu.
   W sprawach organizacyjnych pominiętych w niniejszym regulaminie prosimy o kontakt pod numerami:
  • 604 117 433 - Anna Czenczek - Dyrektor Carpathia Festival, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  • (017) 850 13 58 - Waldemar Wywrocki, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 22. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo limitowania zgłoszeń oraz zaproszenie pewnej liczby wykonawców - zdobywców Grand Prix międzynarodowych festiwali.
 23. UCZESTNICY ZAKWALIFIKOWANI DO FESTIWALU ZOBOWIĄZANI SĄ DO UCZESTNICTWA W NIM PRZEZ WSZYSTKIE DNI, TJ. NOC Z 19 na 20 maja oraz 21, 22, 23, 24, 25 maja i NOC Z 25 NA 26 MAJA. Osoby wyjeżdżające po koncercie laureatów w dniu 25 maja zobowiązane są poinformować o tym Dyrektora Festiwalu do dnia 16 maja 2008 roku.
 24. Wszyscy uczestnicy festiwalu zobowiązani są do wzięcia udziału we wspólnym koncercie finałowym. W przeciwnym przypadku oznacza to rezygnację z nagród.
 25. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionej w pkt 24 nie odebrane nagrody pozostają do dyspozycji organizatora Konkursu.


 

Carpathia 2015

Carpathia Festival 2015 - Kliknij w ikonę aby zobaczyć więcej!
Zaproszenie na Carpathia Festival 2015

Carpathia 2014

Carpathia Festival 2014 - Kliknij w ikonę aby zobaczyć więcej!
Koncert laureatów Carpathia Festival 2014

Carpathia 2014

Carpathia Festival 2014 - Kliknij w ikonę aby zobaczyć więcej!
Zwiastun Carpathia Festival 2014

Carpathia 2011

Carpathia Festival 2011 - Kliknij w ikonę aby zobaczyć więcej!
Rzeszów Carpathia Festival 2011

Carpathia 2010 (26'49)

Carpathia Festival 2010 - Kliknij w ikonę aby zobaczyć więcej!
Otwarcie Carpathia 2010

Carpathia 2010 (15'58)

Carpathia Festival 2010 - Kliknij w ikonę aby zobaczyć więcej!

Carpathia 2009 (94:12)

Carpathia Festival 2009 - Kliknij w ikonę aby zobaczyć więcej!

Carpathia 2008 (4'13)

Carpathia 2007 (2'29)

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies zamknij ten komunikat. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, przeczytaj POLITYKĘ COOKIE.

Zaakceptuj politykę cookie.

Polityka Cookie=