Polish (Poland)English (United Kingdom)
Regulamin CARPATHIA 2011 PDF Drukuj Email

VII Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Rzeszów Carpathia Festival” 2011

Termin Festiwalu: 1 – 3 lipca 2011 r.

www.carpathia.rzeszow.pl

Organizatorzy:

 • Urząd Miasta Rzeszowa
 • Rada Miasta Rzeszowa
 • Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie
 • Teatr „Maska” w Rzeszowie

Cele Festiwalu:

 • Konfrontowanie i aktywizowanie międzynarodowych środowisk twórczych i edukacyjnych
 • Promowanie osobowości wokalnych, pomoc w podnoszeniu kwalifikacji artystycznych i warsztatowych wokalistów.

Regulamin:

Regulamin dotyczy corocznego konkursu na osobowość wokalną, organizowanego
w ramach ,,Rzeszów Carpathia Festival”. Zadaniem konkursu jest wyłonienie najciekawszej osobowości wokalnej. O kryteriach decydują Jurorzy na wspólnym posiedzeniu, przed prezentacją pierwszego wykonawcy. Równolegle z konkursem na osobowość wokalną, będzie toczył się konkurs na najciekawszą kompozycje, najlepszego instrumentalistę oraz najlepszą osobowość sceniczną.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Do udziału w Festiwalu mogą zgłosić się osoby w wieku 16-35 lat z całego świata – soliści duety, tercety i kwartety śpiewające przy akompaniamencie własnego zespołu oraz zespoły muzyczne. Uczestnikom festiwalu nie posiadającym własnego zespołu towarzyszyć będzie zespół muzyczny, którego skład zostanie podany po zakończeniu kwalifikacji do festiwalu.

Do udziału w Festiwalu nie mogą zgłaszać się zdobywcy Grand Prix z poprzednich edycji Festiwalu

2. Uczestnicy przygotowują do prezentacji festiwalowej jedną piosenkę obowiązkowo autorską.

Za piosenkę autorską Organizatorzy Festiwalu uznają kompozycje dotąd niepublikowaną komercyjnie, napisaną przez samego wykonawcę lub specjalnie dla niego.

3. Piosenka może być wykonana w języku narodowym wykonawcy lub w języku angielskim.

II. WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA DO FESTIWALU

1. Osoby oraz instytucje zainteresowane udziałem w VII edycji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki ,,Rzeszów Carpathia Festival” 2011 zobowiązane są nadesłać zgłoszenie do udziału w Festiwalu, które musi zawierać następujące elementy:

a) wypełnioną czytelnie kartę zgłoszeniową (załącznik do niniejszego Regulaminu),

b) płytę CD zawierającą proponowaną piosenkę, nagraną w formacie WAVE lub MP3 wraz z tekstem oraz skanem zapisu nutowego. Jakość nagrań musi umożliwić prezentację utworu i wykonawców w plebiscycie sms-owym na antenie Polskiego Radia Rzeszów,

c) w przypadku wykonawców korzystających z akompaniamentu orkiestry festiwalowej wydrukowany zapis nutowy utworu,

d) dwie fotografie (wydrukowane oraz w postaci elektronicznej na płycie CD) i życiorys wraz z dorobkiem artystycznym (w przypadku obcokrajowców – w języku angielskim lub rosyjskim) na potrzeby drukowanych wydawnictw festiwalowych.

3. Zgłoszenie należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2011 r. obowiązkowo pocztą (decyduje data stempla pocztowego) oraz drogą elektroniczną.

Adres do korespondencji:

Teatr „Maska” w Rzeszowie 35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 13

z dopiskiem: Zgłoszenie ,,Rzeszów Carpathia Festival” 2011

Adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

w temacie: Zgłoszenie ,,Rzeszów Carpathia Festiwal” 2011

4. Zarówno zgłoszenie przysłane poczta, jak i drogą mailową musi zawierać wszystkie wymienione w pkt. II ppkt. 1 a) b) c) d) elementy (w przypadku zgłoszenia mailowego również czytelny skan karty zgłoszeniowej). Brak któregokolwiek z wymienionych w pkt. II ppkt. 1 a) b) c) d) elementów lub inne uchybienia formalne (brak danych, ich nieczytelność) skutkują wykluczeniem zgłoszenia z konkursu.

5. Zgłoszenie mailowe musi w całości zawierać się w jednej wiadomości. W przypadku problemów technicznych związanych ze zbyt duża ilością danych, których nie da się przesłać w jednej wiadomości, zgłoszenie należy przesłać w kilku następujących po sobie mailach.

6. Każdy odebrany email zostanie potwierdzony przez Organizatorów emailem zwrotnym do nadawcy.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodsyłania materiałów (płyt CD, zdjęć) dołączanych do zgłoszeń nadsyłanych pocztą.

III. PROCEDURA KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW I WYŁANIANIA ZWYCIĘSCÓW FESTIWALU

1. Zgłoszone kompozycje podlegać będą dwuetapowej ocenie.

Etap I – kwalifikacja uczestników do udziału w finale Festiwalu na podstawie nadesłanych utworów (spełniających warunki, o których mowa w pkt. II ppkt. 2 i 3 niniejszego Regulaminu), której dokona Komisja Kwalifikacyjna*.

a) Żaden z członków Komisji Kwalifikacyjnej nie będzie znał imienia, nazwiska ani instytucji, którą reprezentować będzie przesłuchiwana kompozycja. Wykonawcy oznaczeni będą specjalnymi kodami. O kwalifikacji zadecydują punkty od 1do 10.

b) Osoby zakwalifikowane otrzymują potwierdzenie udziału na piśmie do 30 kwietnia 2011 r. Program Festiwalu zostanie przesłany do 18 kwietnia 2011 r.

*Skład Komisji Kwalifikacyjnej podany zostanie do wiadomości 27 grudnia 2010 r.

Etap II – ocena kompozycji oraz ich wykonania ,,na żywo” przez uczestników w finale Festiwalu, której dokona Jury Festiwalu*. Jury wytypuje zwycięzców Festiwalu i przyzna następujące nagrody:

 • Grand Prix Festiwalu – m.in. dofinansowanie promocji zwycięscy (z przeznaczeniem na dofinansowanie-sponsoring wydania płyty lub dofinansowanie-sponsoring kosztów organizacji trasy koncertowej) oraz zaproszenie do wykonania koncertu w kolejnej edycji festiwalu – 45.000 zł (11.250 Euro)
 • Nagroda za zajęcie I miejsca,
 • Nagrody za zajęcie II i III miejsca,
 • Nagroda publiczności ,,Rzeszów Carpathia Festival”. Plebiscyt odbywa się poprzez stronę internetową Festiwalu: www.carpathia.rzeszow.pl Każdy kto do 02.07.2011r. odda głos wysyłając sms na wybranego wykonawcę (wysyłać można dowolną ilość sms-ów z tego samego numeru), bierze udział w wyborze laureata Nagrody Publiczności ,,Rzeszów Carpathia Festival” 2011. Koszt jednego sms-a – 3,66 zł brutto.
 • Wyróżnienia:
 • za najlepszą kompozycję**
 • dla najlepszego instrumentalisty
 • za najlepszą osobowość sceniczną
 • indywidualne wyróżnienia jurorskie.

*Ostateczny skład jury konkursu finałowego zostanie podany do 18 kwietnia 2011 r.

**Utwory skomponowane specjalnie na ,,Rzeszów Carpathia Festival”, automatycznie biorą udział w konkursie na najlepszą kompozycję.

2. Jury zastrzega sobie prawo dopuszczenia do konkursu wykonawców prezentujących muzykę z pogranicza piosenki poetyckiej, w przypadku gdy wykonawca objawi się jako osobowość, która powinna być zaprezentowana i wspierana.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo limitowania zgłoszeń oraz zaproszenie pewnej liczby wykonawców – zdobywców Grand Prix innych międzynarodowych festiwali.

4. W przypadku wątpliwości dotyczących kompozycji, Jury przysługuje prawo decyzji o jej akceptacji, bądź odrzuceniu.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W FESTIWALU

1. Uczestnicy udzielają niniejszym Organizatorowi zezwolenia na korzystanie z nadesłanych nagrań i ich wizerunku, jak również z praw autorskich i praw pokrewnych w celach informacyjno-reklamowych i promocyjnych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b) wprowadzanie do obrotu, publiczne wykonanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie.

2. Uczestnicy nie wnoszą żadnych opłat akredytacyjnych za udział w Festiwalu.

3. Dojazd i ubezpieczenie uczestników Festiwalu pokrywają instytucje delegujące lub sami uczestnicy. Każdy niepełnoletni uczestnik powinien obowiązkowo przybywać pod opieką dorosłego opiekuna.

4. Uczestnikowi Festiwalu wraz z jednym opiekunem Organizatorzy zapewniają noclegi w trzygwiazdkowym hotelu wraz z wyżywieniem.

5. Wszyscy uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do wzięcia udziału we wspólnym koncercie finałowym. W przeciwnym wypadku oznacza to rezygnację z nagród oraz zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

V. MODYFIKACJE REGULAMINU

1. Organizator może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania zgłoszeń zmodyfikować treść Regulaminu. Zmodyfikowany Regulamin zostanie niezwłocznie upubliczniony na stronie internetowej Festiwalu: www.carpathia.rzeszow.pl W przypadku, gdy modyfikacja zostanie dokonana po zakwalifikowaniu uczestników do udziału w Festiwalu, Regulamin zostanie przekazany wszystkim uczestnikom, którzy zostali zakwalifikowani.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Dokonane przez Organizatora modyfikacje Regulaminu oraz zmiany terminów są wiążące dla uczestników Festiwalu.

4. W sprawach mogących budzić spory na tle niniejszego Regulaminu ostateczna interpretacja należy do Organizatora Festiwalu.

5. W sprawach organizacyjnych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie należy skontaktować się z Organizatorem:

Anna Czenczek – Dyrektor ,,Rzeszów Carpathia Festival”

Tel.: 0 604 117 433

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Waldemar Wywrocki – Kierownik Biura Festiwalowego ,,Rzeszów Carpathia Festival”

Tel.: (017) 850 13 58

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

VI. ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

Karta Zgłoszeniowa Pobierz kartę zgłoszenia

 

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies zamknij ten komunikat. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, przeczytaj POLITYKĘ COOKIE.

Zaakceptuj politykę cookie.

Polityka Cookie=