Klauzula RODO

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1, z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Centrum Sztuki Wokalnej Anna Czenczek, ul. Ustrzycka 77 H, 35-504 Rzeszów, NIP: 8132945380 REGON: 691546985. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany wyżej lub e-mail'em: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu prowadzenia działalności artystycznej i gospodarczej, przez Centrum Sztuki Wokalnej Anna Czenczek, ul. Ustrzycka 77 H, 35-504 Rzeszów, NIP: 8132945380, REGON: 691546985 , zgodnie z przepisami prawa jak również w celach statystycznych.

4. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej Centrum Sztuki Wokalnej Anna Czenczek, ul. Ustrzycka 77 H, 35-504 Rzeszów, NIP: 8132945380 REGON: 691546985

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego-Urzedu Ochrony Danych Osobowych

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z warunkami przetwarzania moich danych osobowych oraz, że powyższe warunki akceptuję.

Więcej w tej kategorii: Regulamin Festiwalu 2021 »