Formularz zgłoszeniowy / Application form

Formularz zgłoszeniowy / Application form

Proszę wypełnić wszystkie pola (*) / Please complete all fields (*)

Proszę wpisać imię i nazwisko / Please type your full name.
Wpisz poprawny adres e-mail / Invalid email address.

Nieprawidłowe dane / Wrong data

Dane teleadresowe wykonawcy. / Contractor's contact details.

Proszę wpisać adres zamieszkania / Please type your address.
Proszę wpisać numer telefonu / Please type your telephone number.
Wpisz poprawny adres e-mail / Invalid email address.

Pierwszy utwór / First song

Proszę wpisać tytuł / Please type song title.
Proszę wpisać autora tekstu / Please type text author.
Proszę wpisać autora muzyki / Please type music author.

Drugi utwór / Second song (opc.)

Proszę wpisać tytuł / Please type song title.
Proszę wpisać autora tekstu / Please type text author.
Proszę wpisać autora muzyki / Please type music author.
Proszę wybrać / Please select.

Dane teleadresowe instruktora / menagera / opiekuna

Proszę wpisać imię i nazwisko / Please type your full name.
Wpisz poprawny adres e-mail / Invalid email address.
Proszę wpisać numer telefonu / Please type your telephone number.